1. Programarea pentru oficierea căsătoriilor
Programarea pentru oficierea căsătoriei se poate face on-line, pe pagina de internet a Primăriei Sector 2 sau la ghișeul de relații cu publicul din str. Chiristigiilor, nr. 11-13, sector 2.

Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic.

Înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că îndeplinește condițiile privind competența teritorială, cel puțin unul dintre soți având domiciliul sau reședința pe raza sectorului 2.
Prin continuarea procedurii de programare online solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Solicitantul completează toate câmpurile obligatorii prevăzute în aplicaţia de programare.
Datele personale ale acestuia (numele de familie şi prenumele) se completează întocmai cum rezultă din actul de identitate, fără prescurtări sau iniţiale.
Solicitantul completează în aplicaţia de programare o adresă de e-mail validă, la care va primi un răspuns cuprinzând data şi ora la care a fost programată oficierea căsătoriei.

Programarea este gratuită şi netransmisibilă.

Programările neconforme nu vor fi luate in considerare.
Nu se fac programări pentru zilele de duminică sau zilele declarate nelucrătoare, stabilite sau anunţate ulterior prin acte normative în care nu se desfășoară activitate de lucru cu publicul.
Nerespectarea oricărei dispoziţii referitoare la condiţiile de programare în vederea depunerii cererii duce la anularea rezervării.

2. Depunerea declarațiilor de căsătorie
Serviciul on-line de programare a căsătoriilor nu elimină cerința legală ca ambii soți să se prezinte în termenul legal, în fata ofițerului de stare civilă, pentru a completa declarația de căsătorie.
Depunerea declarației de căsătorie și a documentelor necesare se face la sediul Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 – Serviciul de Stare Civilă, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, București de către viitorii soți, cu 11-14 zile înainte de oficierea căsătoriei, termen în care se cuprind atât ziua în care a fost făcută declarația de căsătorie, cât și ziua în care se oficiază căsătoria.
Neprezentarea în acest interval, neconformitatea datelor din actele prezentate (certificatele de stare civilă și actele de identitate,), şi / sau lipsa tuturor actelor necesare duc la anularea rezervării.
Funcţionarul care primeşte declarația de căsătorie, verifică dosarul și înmânează viitorilor soți o dovadă care cuprinde numărul de înregistrare şi data înregistrării.

Programul de lucru cu publicul aferent activităţii de primire a declarațiilor de căsătorie pentru programările on-line se desfăşoară astfel:

Luni, Marţi: 12.00-16.00
Miercuri: 08.30-16.00
Joi: 08.30-18.00
Vineri: 08.30-14.00

3. Dispoziţii finale
Prezentul regulament se aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei Sector 2, Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, PROGRAMARE OFICIERE CĂSĂTORII.
Programarea online se poate înregistra cu cel puțin 12 zile înainte de oficierea căsătorie.
Rezervarea online a datei și orei de oficiere a căsătoriei se va face începând cu data de 01 a fiecărei luni pentru luna curentă, respectiv pentru luna următoare.
În cazul în care căsătoria va fi cu un cetățean străin, informațiile privind actele necesare și programarea oficierii se obțin exclusiv la sediul Serviciului de Stare Civilă Sector 2.

Solicitările care nu respectă prezentul regulament, nu vor fi luate în considerare.